Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus.

 

 

Carol Iancu Myty008

Carol IANCU, Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus, Libri historiae Slovaciae   Séria: Iudaica (diel 1 z vydaných 1), Bratislava, 2015, 248 p.
Ouvrage publié avec le concours de l’Université Paul-Valéry de Montpellier

Prierez dejinami antisemitizmu od francúzskeho historika, renomovaného odborníka na túto problematiku ponúka komplexný pohľad na fenomén, ktorý sa tiahne prakticky celou existenciou židovského národa a ktorý sa ho aj v nedávnej minulosti tak tragicky dotkol.

Poznať bližšie historické pozadie, argumenty a mýty, o ktoré sa nepriateľstvo voči Židom opieralo, či aj dnes opiera, je užitočné, ba potrebné, keďže aj súčasný svet je vyzývaný s touto otázkou sa vysporiadať. Autor si touto súhrnnou prácou bohatou na poznatky a mnohé príklady kladie za svoju povinnosť upozorniť všetkých ľudí dobrej vôle na problém rasovej nenávisti, ktorá priviedla ľudstvo až k Šoa a vyzývať k rozvážnosti.

Les commentaires sont fermés.