Diyarbakir fortress and Hevsel gardens culturel landscape / Diyarbakir kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzaji

 

diyarbak_rbilimselkapakENGLorj(3)

diyarbak_rbilimselkapakTURKorj SON

– Diyarbakir fortress and Hevsel gardens culturel landscape, Nevin Soyukaya, 2015, 200 p. (avec la participation de Martine ASSÉNAT et Antoine PÉREZ de CRISES).

“The nomination of the “Diyarbakir Castle and Hevsel Gardens Cultural Landscape” for the UNESCO World Heritage and the Site Management Plan activities are carried out by the Diyarbakir Metropolitan Municipality since January 2012. With this book the field work of scientists are published and it is aimed to promote the “Diyarbakir Castle and Hevsel Gardens Cultural Landscape” and to present it to scientists interest.

Contents

Natural landscape Components of Diyarbakır city and surrounding in terms of the Effects for the Settlement ………….. 1
Sabri KARADOĞAN

Ancient Diyarbakır According to the Findings of Amida Höyük and Historical Documents………………………………… 17
A. Tuba ÖKSE

The Walls of Amida: a few historical and chronological elements …………………………………………………………… 29
Martine ASSÉNAT

Notes on the evolution of military architecture in Diyarbakir during the Islamic period……………………………………. 49
Thomas LORAIN

The Architecture Of Diyarbakır’s Defence System …………………………………………………………………………….. 61
Berrin ALPER – Mehmet ALPER

Inscriptions on Diyarbakir City Walls

1. Roman-Late Antique……………………………………………………………………………………………………………. 84
Luca PIZZOCHERI – Federica A. BROILO

2.Assyrian ……………………………………………………………………………………………………………… 90
Mehmet Sait TOPRAK – Kutlu AKALIN

3. The Islamic Period ……………………………………………………………………………………………………………… 92
Luca PIZZOCHERI – Yusuf BALUKEN

The Hevsel Gardens and the myth of Eden …………………………………………………………………… 131
Antoine PEREZ

The Importance of Hevsel Gardens for the City of Amid/Diyarbekir Through History
and the Reflection of this in Documents ……………………………………………………………………………………….. 143
Ercan GÜMÜŞ

The Heavy Metal Content and Agricultural Production Status of the Soil, Irrigation Water and Certain Types of Produce in Hevsel Gardens  ……………………………………………………………………………………………………………….. 155
Süleyman KIZIL – Yakup Kenan KOCA – Neşe ÜZEN

Structures Regarding the Supply and Sources, Carrying, Distribution and
Use of Water in Diyarbakir Old Urban Settlement During the Historical Period
and Fixations Regarding the Urban and Vicinity (Hevsel Gardens) Usage System ……………………………………… 167
Sabri KARADOĞAN – Murat ALÖKMEN – Kemal BULUŞ

The Hevsel Gardens : Archives of Human Activities and of the Past and Present Evolution
of the River Tigris at Diyarbakır ………………………………………………………………………………………………… 183
Catherine KUZUCUOĞLU – Sabri KARADOĞAN

 

İçindekiler

 

Yerleşmeye Etkileri Açısından Diyarbakır Kenti ve Yakın Çevresinin Doğal Peyzaj Unsurları………………………………1
Sabri KARADOĞAN

Amida Höyük Bulguları ve Tarihi Belgeler Işığında Eski Çağda Diyarbakır…………………………………………………..17
A. Tuba ÖKSE

Amida Surları: Birkaç Tarihi ve Kronolojik Unsur………………………………………………………………………………..29
Martine ASSÉNAT

İslamiyet Devrinde Diyarbakır’daki Askeri Mimarinin Evrimi Üzerine Notlar………………………………………………..49
Thomas LORAIN

Diyarbakır Savunma Sistemi Mimarisi…………………………………………………………………………………………………………………………….61
Berrin ALPER – Mehmet ALPER

Diyarbakır Surlarında Mevcut Yazıtlar
1.Roma Bizans……………………………………………………………………………………………………………………….84
Luca PIZZOCHERI – Federica A. BROILO
2.Süryani…………………………………………………………………………………………………………………..90
Mehmet Sait TOPRAK – Kutlu AKALIN
3.İslami Dönem……………………………………………………………………………………………………………………92
Luca PIZZOCHERI – Yusuf BALUKEN

Hevsel Bahçeleri ve Cennet Bahçesi Efsanesi…………………………………………………………………………………………………………………….131
Antoine PEREZ

Hevsel Bahçeleri’nin Tarihi Süreçte Amid/Diyarbekir Şehri İçin Taşıdığı Önem
ve Bu Hususun Vesikalara Yansımaları……………………………………………………………………………………………………………….143
Ercan GÜMÜŞ

Hevsel Bahçelerinde Toprak, Sulama Suyu ve Yetiştirilen Bazı Ürünlerin
Ağır Metal İçerikleri ve Tarımsal Üretim Durumu………………………………………………………………………………………………………..155
Süleyman KIZIL – Yakup Kenan KOCA – Neşe ÜZEN

Diyarbakır Eski Kent Yerleşmesinde Tarihi Dönemler Boyunca Suyun Temini ve Kaynakları, Taşınması Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Yapılar, Kent İçi ve Kent Civarı (Hevsel Bahçeleri) Kullanım Sistemine Ait Tespitler………………………………………………………………………………………………………………………167
Sabri KARADOĞAN – Murat ALÖKMEN – Kemal BULUŞ

Hevsel Bahçeleri: Diyarbakır Çevresinde İnsan Faaliyetlerinin Geçmişine ve Dicle Nehrinin Fluviyal Gelişimine Ait Bir Arşiv……………………………………………………………………………………..183
Catherine KUZUCUOĞLU – Sabri KARADOĞAN

Les commentaires sont fermés.