In honorem Carol Iancu.

In honorem Carol Iancu

In honorem Carol Iancu. Volum editat de Alexandru-florin Platon. Iași, Editura Ubiversității Alexandru Ioan Cuza, 2015, 198 p.

Présentation de l’éditeur :
« Comme il arrive souvent avec d’autres professionnels de l’histoire profondément dévoués à leur métier, la vie du professeur Carol Iancu apparaît si liée à son oeuvre historiographique, que parler de la dernière – et surtout – la comprendre est impossible sans se référer à la première. Celui qui jette un regard, même superficiel, sur l’impressionnante  liste d’études et de livres publiés à partir des années 70 jusqu’à aujourd’hui, du professeur Iancu, ou passe en revue les titres  des colloques organisés ou auxquels il a participé dans les derniers 25 ans, ainsi que les thèses de doctorat qu’il a dirigées, ne peut pas ne pas être frappé par la constance avec laquelle il s’est efforcé d’imposer  à l’attention collective, le passé de son peuple. Pour le professeur Carol Iancu, l’histoire des Juifs n’a pas été seulement un simple domaine d’étude. Cette histoire a été un veritable credo, dont l’accomplissement a été poursuivi sans répit, sur le parcours de toute une vie ».

Descriere :
Alexandru-Florin Platon « Așa cum se întâmplă și cu alți profesioniști ai istoriei profund dedicați meseriei lor, viața profesorului Carol Iancu apare într-atât de legată de opera sa istoriografică, încât a vorbi despre ultima și – mai ales – a o înțelege este imposibil fără a o lua ca referință pe cea dintâi. Cine aruncă o privire, fie și superficială, pe impresionanta listă a studiilor și cărților publicate din anii ’70 până astăzi de profesorul Iancu sau trece în revistă titlurile  colocviilor organizate ori la care a participat domnia sa în ultimii 25 de ani, precum și ale tezelor de doctorat pe care le-a dirijat nu poate să nu fie frapat de consecvența cu care el s-a străduit să impună atenției colective trecutul poporului său. Pentru profesorul Carol Iancu, istoria evreilor nu a fost doar un simplu domeniu de studiu. Această istorie a fost un adevărat crez, a cărui împlinire a fost urmarită, fără preget, pe parcursul unei vieți întregi ».
Alexandru-Florin Platon

Carol IANCU ⇒

Editura Univeritatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi

logo UPV bleu

Les commentaires sont fermés.